مدیرکل ورزش وجوانان لرستان در پی کسب دومدال با ارزش نقره کشتی گیران لرستان دررقابت های جهانی روسیه پیام تبریک صادرنمود. 

به گزارش صدای منتقد، سید آرش قیاسیان مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان، در طی پیامی کسب دو مدال با ارزش نقره کشتی گیران غیور لرستانی در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی پلیس های جهان توسط دو ورزشکار لرستانی را تبریک گفت

درمتن این پیام آمده است:

امروز شاهد افتخاری دیگر توسط مصیب شیرزاده و علیرضا حسنوند شیر پسران باغیرت استان عزیزمان لرستان بودیم که حماسه آفریدند.

این ورزشکاران شایسته و مستعد با کسب مدال های زیبا نقره در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی پلیس های جهان در کشور روسیه وتکیه بر مقام دوم جهان گامی بزرگ در راه توسعه هر چه بیشتر این ورزش اصیل برداشتند.

 

اینجانب این پیروزی بزرگ را به خانواده های محترم این قهرمانان، مربیان، و جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان تبریک عرض نموده و موفقیت همه ورزشکاران افتخار آفرین و عزیز استانمان را در دیگر میادین مختلف ورزشی داخلی و بین المللی از خداوند منان خواهانم

 

سید آرش قیاسیان/مدیرکل ورزش وجوانان لرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرنگار /سجادجوانمرد