بحث آزادسازی دلارهای بلوکه شده در کره، اقدام مناسبی است و بایستی برای آزادسازی ارزهای بلوکه شده در دیگر کشورها تلاش شود و فرایند آزادسازی آنها را از طریق گفت‌وگو و تنش‌زدایی پیگیری کنیم.

ورود ارزهای آزاد شده به کشور و واریز آن به خزانه، از یک سو تاثیر مثبتی بر بازار ارز و جو روانی جامعه خواهد داشت و از سوی دیگر بانک مرکزی از لحاظ منابع ارزی غنی و اشتیاق مردم برای خرید ارز کاهش می‌شود.