سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان از کشتی‌گیران لرستانی مدال‌آور در مسابقات جهانی و آسیایی تجلیل کرد.

سردار کشکولی ضمن قدردانی از افتخارآفرینی این مدال‌آوران، از مصطفی و مرتضی قیاسی، محمدرضا شاکری ،علیرضا سرلک، سجاد پیردایه و مربیان کشتی آقایان دل انگیز و دزفولی با اهدای لوح و همچنین تامین هزینه سفر به مشهد مقدس تجلیل کرد.