در ارزیابی‌های صورت‌گرفته و با توجه به اولویت‌های ابلاغی سازمان زندان‌ها در تحقق اهداف متعالی زندانبانی و مدیریت علمی مراکز اصلاحی‌وتربیتی کشور، عبدالمجید کشوری مدیر کل زندان‌های استان لرستان به عنوان مدیر برتر زندان‌های کشور معرفی شد

به گزارش صدای منتقد،اداره کل زندان‌های استان لرستان عناوین مختلفی از جمله رتبه دوم امور فرهنگی و تربیتی زندان‌های کشور، رتبه اول استفاده از پابند الکترونیکی، رتبه‌های اول زندانیان زن و مرد در مسابقات قرآن منطقه‌ای را کسب کرده بود و در سال ۱۴۰۱ به آمار ۶۲ درصدی اشتغال زندانیان و پرداخت بیش از ۱۳ میلیارد تومان دستمزد به آنان دست یافته بود.

گفتنی‌ست در جشنواره شهید لاجوردی، هر ساله از کارکنان ساعی زندان‌های کشور تجلیل می‌شود که امسال این عنوان به عبدالمجید کشوری مدیر کل زندان‌های استان لرستان رسید. 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد