*باسلام و درود خدمت همه اعضای شورای شهر خرم آباد*

پیشنهاد میشود با توجه به خدمات و زحمات بی بدیل *مهندس نصرت الله والی زاده* در جهت توسعه زیرساخت‌های شهری خرم آباد در ادوار گذشته یکی از خیابانها یا مراکز شهرستان خرم آباد به نام ایشان ثبت و نامگذاری شود تا آیندگان هم با نام این شخص فقید آشنا شوند.