فرماندارسلسله از پیش ثبت نام 103 متقاضی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه دلفان وسلسله خبرداد

به گزارش صدای منتقد میلادشرفی فرماندار سلسله صبح امروز با اعلام نهایی متقاضیان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد 103 متقاضی در مرحله پیش ثبت نام حوزه انتخابیه دلفان سلسله اقدام نمودند.

فرماندارسلسله تصریح کرد: در بین این آمارنهایی ورسمی، تعداد 94 متقاضی مرد و 9 متقاضی زن پیش ثبت نام خود را جهت حضوردر انتخابات حوزه انتخابیه دلفان وسلسله نهایی کرده اند.