بنده به عنوان یک روستا زاده و به عشق زادگاه عزیزم بروجرد و به امید ارتقاء جایگاه همه جانبه استان زر خیز لرستان و برای ساختن ایرانی سربلند در عرصه جهانی و با برخورداری از یک مانیفست قوی و راهگشا به میدان آمدم.

انتخابات ؛ جزو حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی ماست و انتخاب اصلح منطبق بر عقلانیت و دانایی و دوری از تعصب بیجا شعار ما.

هیچ کدام از نمایندگان محترم بروجرد ؛ تاکنون نتوانسته اند که در کمیسیون مهم و حساس برنامه ؛ بودجه و محاسبات مجلس عضو شوند و این بار این فرصت بسیار استثنایی برای مردم فهیم و فرهیخته بروجرد فراهم شده است.

یادآوری : عکس مربوط به صنایع دستی هنرمندان بروجرد است.