قائم مقام معاون اجرایی رئیس جمهور: امروز دشمنان ترس این را دارند که ایران به کمک ابر قدرتی همچون روسیه رفته و تجهیزات پیشرفته نظامی خود را تحویل روسیه دهند.

دشمن روی اغتشاشات زن، زندگی، آزادی حساب گسترده‌ای باز کرده بود و حتی در جلسات داخلی، رهبران خود را نیز برای پس از براندازی انتخاب کرده بودند، اما آنها رشادت‌های «روح‌الله عجمیان‌»ها را در نظر نگرفته و از این رو به سد مستحکم استقامت جوانان انقلابی برخورد کردند.