مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های لرستان از چاپ آگهی‌های ثبتی در هفته‌نامه‌های واجد شرایط به منوال گذشته خبر داد.
رضا میرزایی با اشاره بر ضرورت چاپ آگهی‌های دولتی در نشریات محلی تصریح کرد: در اولین گام و اقدام جدی خانه مطبوعات جهت رفع مشکلات رسانه‌های استان، مشکلات چاپ آگهی‌های ثبتی در نشریات محلی با مساعدت و پیگیری اعضای هیأت مدیره مرتفع گردید.
وی ادامه داد: طی جلسه‌ای با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با قول مساعد ایشان مقرر شد کلیه آگهی‌های ثبتی از طریق سامانه به معاونت مطبوعاتی ارشاد استان ارسال و از طریق امور مطبوعات آن اداره کل به طور عادلانه بین نشریات محلی و سراسری توزیع گردد.
مدیر عامل خانه مطبوعات ضمن تقدیر و تشکر از دادستان مرکز استان که گام‌های مثبتی در این بین برای رسانه برداشته‌اند گفت: از تعامل و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان و مدیرکل و مسوولین حوزه امور مطبوعات فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جهت رفع این مشکل تلاش نمودند تقدیر و تشکر به‌عمل می‌آورم.