نماینده ولی فقیه درلرستان گفت: کسی که نمی‌تواند عهده‌دار نمایندگی مجلس باشد به خاطر خدا ثبت نام نکند

به گزارش صدای منتقد، امام جمعه خرم‌آباد گفت: از کسانی که نمی‌توانند در حوزه نمایندگی مجلس عهده‌دار بار امانت باشند و وظایف محوله را آنچنان که شایسته است انجام دهند، می‌خواهیم به خاطر خدا ثبت نام نکنند و این وظیفه را به کسان دیگر محول کنند.

نماینده ولی فقیه درلرستان تصریح کرد: استان‌هایی که مردمش نمایندگانی را انتخاب کرده‌اند که از تعهد، تخصص و تجربه برخوردار باشند در پیشرفت، اشتغال عمران و آبادانی و محرومیت زدایی به نقطه مطلوب رسیدند.

 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد