رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:پیش‌بینی می‌شود از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار جوجه‌ریزی، قریب به ۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ تولیدی تا پایان مردادماه داشته باشیم که این میزان دوبرابر نیاز استان است.

به طور مستمر گزارشات روند جوجه‌ریزی و تولید مرغ گوشتی در استان را بررسی می‌کنیم و تاکنون در این زمینه مشکلی وجود نداشته و جای نگرانی نیست.