رضا میرزایی مدیرعامل خانه مطبوعات لرستان شد

با رای اکثریت اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان لرستان، مدیر عامل، رییس و نایب رییس( دوره هفتم )این خانه انتخاب شد.

 

به گزارش صدای منتقد، در جلسه ای که دقایقی پیش با حضور معاون فرهنگی و مسئول مطبوعات و خبرگزاری های و این اداره کل و هیات مدیره خانه مطبوعات استان برگزار گردید، ترکیب هیات مدیره این خانه با رای اکثریت اعضاء مشخص شد.

انتخاب مدیرعامل

بر این اساس، رضا میرزایی به عنوان مدیر عامل، علی حسینی به عنوان رییس و ابوطالب طرهانی نژاد به عنوان نایب رییس خانه مطبوعات استان لرستان ، انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه، امیرحسین معظمی گودرزی به عنوان دبیر، سمیرا حسن زاده به عنوان خزانه دار، سعید سرشار و امین زینی وند نیز به عنوان عضو اصلی خانه انتخاب گردیدند.

لازم به ذکر است که بر اساس صورتجلسه تنظیم شده، مدت احکام اعضای خانه مطبوعات چهار ساله و بازرسان یکساله خواهد بود.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد