در ادامه بازدیدهای مستمر شخص اول ورزش استان از طرحهای عمرانی ورزشی شهرستانهای استان انجام شد: بازدید میدانی مدیرکل ورزش و جوانان استان از طرح های عمرانی ورزشی شهرستان کوهدشت

به گزارش صدای منتقد، سید آرش قیاسیان مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با عنایت دولت سیزدهم مبنی بر محرومیت زدایی از مناطق محروم، با حضور در شهرستان کوهدشت از پروژه های عمرانی ورزشی این شهرستان بازدید کرد

در ادامه و در اتمام این بازدید، مقرر گردید جهت پیشرفت روند پروژه اعتبارات حمایتی جهت تسریع و پیشرفت طرحهای عمرانی و ورزشی برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد.