مهندس بهروز بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان به همراه هیات همراه با حضور در دفتر اتاق اصناف شهرستان کوهدشت با مدیران این اتاق وبازاریان این شهرستان دیدار کرد.
به گزارش صدای منتقد ، به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان جلسه هم اندیشی و همفکری اتاق اصناف شهرستان کوهدشت با مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان برگزار شد طی آن مقرر شد بین دو مجموعه همکاری های دو جانبه و ارائه خدمات مطوب بانکی انجام شود.
کلیه فعالان صنفی دارای پروانه کسب معتبردر سطح شهر کوهدشت ،کارکنان اتحادیه های صنفی وهیات مدیره اتحادیه ها می توانند با افتتاح حساب در بانک رفاه کارگران از طرح های تسهیلات همچون طرح حرکت،ارمغان،سهمینوو…. در چارچوب ضوابط و مقررات موجود استفاده کنند .
بنکداران وکلیه صنف خواربار وتره بار شهرستان کوهدشت در این دیدار با قدردانی از خدمات متمایز ومشتری مداری درخور تحسین بانک رفاه کارگران شهرستان کوهدشت از عملکرد جواد فتحی رئیس شعبه وکلیه همکاران قدر دانی کردند.

همکاری های بانک رفاه کارگران سرپرستی استان لرستان با تمامی تشکل های صنفی ،کسبه و بازاریان منسجم تر شده و اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان صنفی آسان تر می شود .
حدادی رئیس اتاق اصناف کوهدشت در همین رابطه گفت : امیدواریم همکاری های دوجانبه میان اصناف کوهدشت و بانک رفاه کارگران ،بستر مناسبی را برای رونق و شکوفایی اقتصادی و رفع نیازهای موجود فراهم آورد و از این رهگذر شاهد کاهش مشکلات مالی در بین همکاران صنفی باشیم .
وی افزود: بانک رفاه کارگران را یک بانک با قابلیت بالا خدمات ومشتری مدار عنوان کرد وخواهان تعاملات بیشتر با اصناف وبازاریان کوهدشت شد.
شایان ذکر است در این جلسه رضا علیشاهی مدیر بانکداری شرکتی، جواد فتحی رئیس شعبه مرکزی کوهدشت وامیر محمود داودی نژاد مدیر روابط عمومی مدیر بانک رفاه کارگران استان را همراهی نمودند.