تاکنون هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران پرداخت شده و طی روزهای آینده مابقی مطالبات به حساب بهره‌برداران واریز خواهد شد.

خرید گندم از مرز ۲۶۲ هزار تن گذشت،این در حالی است که خرید مشابه سال گذشته ۱۴۰ هزار تن بوده است.