*حسین میرزایی* گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری جهت تولید و کاشت نهال توسط هر ایرانی سه نهال و به منظور پویش مردمی تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان توانست در نهالستان های اداری خود این میزان را تولید کند.

وی افزود: در *نهالستان بام لرستان* گونه هایی از قبیل بنه، کاج بروسیا، سرو داغداغان و ارغوان جمعا به تعداد ۵۸۰ هزار اصله نهال تولید و از این میزان، ۲۵۰ هزار آن توزیع شده است.

میرزایی به ۲۲۵ هزار اصله نهال تولید شده در *نهالستان زاغه* که ۱۳۲ هزار آن در میان مردم توزیع شده است، گریزی زد و تصریح نمود: ۲۶۰ هزار اصله نهال اکالیپتوس و بنه در *نهالستان ولی عصر (ع) پلدختر* تولیده شده، که ۱۶۵ هزار از آن توزیع گردیده است.

این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: در *نهالستان پارک جنگلی شوراب*، ۴۰۰ هزار اصله نهال صنوبر، ارغوان، داغداغان، بنه، زیتون تلخ، بادام تلخ، افرا، بروسیا، زبان گنجشک و سرو تولید شده که ۲۵۱ هزار آن توزیع گردیده است.

حسین میرزایی در پایان به *نهالستان شهید بهشتی بروجرد* اشاره کرد و خاطرنشان نمود: در این نهالستان نیز ۳۴۰ هزار اصله نهال تولید گردیده است.

*گفتنی است که این آمار نهال تولید شده از پاییز ۱۴۰۱ تا اول خرداد ۱۴۰۲ بوده و اغلب توزیع نهال ها در اسفند ۱۴۰۱ صورت گرفته است* که جمعا یک میلیون و ۸۰۵ هزار اصله نهال در این پنج نهالستان تولید و ۷۹۸ هزار اصله از آن توزیع شد.

*۱۴۰۲/۴/۲۲*