عضو شورای شهر الشتر خبرداد: بدهی۲۴ میلیارد تومانی شهرداری الشتر تسویه وحقوق کارکنان وکارگران این شهرداری به روز شد

دکترمیثم سبحانی عضو شورای شهر الشتر و رئیس شورای شهرستان سلسله درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدای منتقد گفت: بدهی شهرداری الشتر ( مرکز شهرستان سلسله) در بهمن ماه ۱۴۰۰ معادل ۲۴ میلیارد تومان بود که اکنون این مبلغ تسویه شده است.

دکتر سبحانی تصریح کرد: همچنین حقوق تمام پرسنل شهرداری الشتر که ۱۴ ماه به صورت معوق بود خوشبختانه به روز شده است

 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد