مدیراداره بهزیستی شهرستان دلفان از رشد 108 درصدی شهرستان دلفان در اشتغالزایی مددجویان و پرداخت 100 میلیاردریالی کمک بلاعوض مسکن بهزیستی دلفان به معلولین تحت پوشش و کسب رتبه دوم برتراین شهرستان درلرستان خبرداد

 

به گزارش صدای منتقد از لرستان، امین حق نظری مدیراداره بهزیستی شهرستان دلفان گفت: این شهرستان یکی از شهرستان های کمتر توسعه یافته در استان لرستان بوده و بالطبع با توجه به گستره سرزمینی وجمعیت ۲۰۰ هزار نفری آن بهزیستی شهرستان کثرتی از مددجویان را تحت پوشش خود دارد که تعداد پرونده‌های تحت پوشش آن بالغ بر ۳۸۰۰ پرونده است. 

 حق نظری گفت: علاوه بر این آمار تعداد ۷۱۱ پرونده در واحد اموراجتماعی به عنوان زنان سرپرست خانوار ومردان از کار افتاده، دوقلو ها، چند قلوها تحت پوشش بهزیستی دلفان قرار دارند. 

مدیریت اداره بهزیستی دلفان تصریح کرد: با قریب ۸ ماه از تصدی خادمی را در راه ارتقاء واعتلاء وتوانمند شدن مددجویان وبالا کشیدن تراز اداره بهزیستی شهرستان دلفان در میان ۱۲ شهرستان دیگر استان انجام شده که به شرح ذیل می باشند. 

 ۱_ تا پایان سال ۱۴۰۱ تمامی پرونده ها مستمری بگیر شدند.(پرونده های پشت نوبت مستمری بگیر شدند)

۲_ تعهد اشتغال بهزیستی شهرستان دلفان در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۶۰ نفر بوده است که ضمن احراز ۱۰۰٪ تعهدات اشتغال تعداد نفرات را به ۱۷۲ نفر رسانده ورشدی ۱۰۸ درصدی داشته است که جمعا مبلغ ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد خود اشتغالی در بهزیستی دلفان جذب نموده است.

۳_ بهزیستی شهرستان دلفان که قبلاً از نظر پرداخت کمک های بلاعوض مسکن در مراتب آخر آمار استان بوده با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان حائز رتبه دوم در استان شده است.

۴_ از لحاظ مناسب سازی هم حائز رتبه میانی هستیم.

۵_ در بحث جذب مشارکت‌های مردمی فقط در یک ماهه ( رمضان المبارک) مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نقدی و غیر نقدی جذب و درمیان مددجویان توزیع کردیم که در تاریخ شهرستان دلفان بی سابقه بوده به گواه بهزیستی ستاد

۶_ در بحث تنبلی چشم هم برش ده هزار نفر بود که انجام شد و غربالگری شنوایی نوزدان هم رتبه خیلی عالی و درصد مراجعه صد درصدی بوده است.

امین حق نظری ادامه داد: در آینده نزدیک هم یک کمپ بانوان برای اولین بار در این شهرستان تاسیس خواهیم کرد ویک کمپ آقایان هم در حال تاسیس است.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد