مدیرکل فنی وحرفه ای لرستان از مدیریت مرکز شماره 10 اداره فنی وحرفه ای شهرستان  سلسله به عنوان مرکزبرترلرستان تجلیل کرد

 

به گزارش صدای منتقد، باحضور مهندس «حشمت الله معتمدی» مدیرکل فنی وحرفه ای لرستان، و درراستای بررسی عملکردمراکز۱۸ گانه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای لرستان از مرکزشماره 10 اداره آموزش فنی وحرفه ای شهرستان سلسله بامدیریت «مهندس مجیدمولائی»به عنوان مرکز موفق لرستان باکسب ثبت عملکردیکساله تدوین تقدیروتجلیل به عمل آمد.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد