بنابر اطلاعیه دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد: میزان زکات فطره، معادل میزان زکات فطره و کفاره روزه در استان لرستان مشخص شد.

به گزارش صدای منتقد،برپایه این اطلاعیه (۳ کیلوگرم) گندم را به مبلغ ۵۰ هزار تومان ، و نیز معادل (۳ کیلو گرم) برنج ایرانی به مبلغ ۳۳۰ هزار تومان؛ و برنج خارجی به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به نیت زکات فطره بپردازند.

همچنین باید کفاره افطار غیر عمدی روزه، برای هر روز، یک مد ( ۷۵۰ گرم) طعام به مبلغ ۱۲۰۰۰ تومان پرداخت گردد و برای کفاره افطار عمدی روزه به ازای هر یک روز ۷۲۰ هزار تومان بپردازند.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد