تبلیغات
۱۵ مرکز فعال علمی کاربردی در سطح لرستان وجود دارد/۱۰ رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی لرستان راه‌اندازی شد - پایگاه تحلیلی ،خبری صدای منتقد