تبلیغات
محمودوند در تذکر شفاهی: آنچه که درد و فلاکت است، مربوط به لرستان است و بس - پایگاه تحلیلی ،خبری صدای منتقد