تبلیغات
کلاس مربیگری B کنفدراسیون فوتبال آسیا با شرکت 24نفر از سراسر ایران به مدرسی حسن سالمی و حمید معماری در استادیوم تختی خرم آباد در حال برگزاری است. - پایگاه تحلیلی ،خبری صدای منتقد