تبلیغات
درخواست کارکنان غسالخانه آرامستان خرم آباد از استاندار وشهردار برای تبدیل وضعیت استخدامی/بی توجهی به شرایط استخدامی کارکنان غسالخانه توجیه ندارد - پایگاه تحلیلی ،خبری صدای منتقد