وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد، باعنایت به ضرورت رعایت حال دانش‌آموزان روزه‌دار، مدیران مدارس می‌توانند به اقتضای شرایط با توجه به نظرات معلمان، دانش‌آموزان و اولیای آنها، ضمن اجرای کامل برنامه درسی نسبت به شروع ساعت کار مدرسه با یک ساعت تأخیر اقدام کنند.