از مردم تشکر ویژه دارم که فریب بازی‌های جریانات سیاسی را نخوردند و فریب شعار وحدت و لیست واحد و اینکه لولویی هست و همه ما را می‌خورد، نخوردند و انتخاب آگاهانه داشتند.
امیدوارم در دوره های بعد شاهد باشیم تا کسانی نتوانند با روابط فامیلی و نزدیک شدن به چهره‌ها و شخصیت‌ها و کیف‌کشی بدون اینکه صلاحیت لازم را داشته باشند در عرصه سیاست رشد کنند.
مردم خواستار این هستند که در مجلس آینده شعار مبارزه با فقر و تبعیض را در مصوبات و در مشی زندگی شخصی و سیاسی خودمان اعلام کنیم.
ما چگونه می‌توانیم به مردم تضمین دهیم این تغییر و تحول مورد نظرشان را در مجلس دوازدهم محقق کنیم؟ تغییر هیئت رییسه مجلس و کمیسیون های مجلس و مراکز اصلی مجلس، مردم باید شاهد تغییر و تحول جدی باشند.
کسانیکه ۴ سال قبل منتخب اول مردم تهران بودند در این انتخابات دو سوم آرایشان کاهش پیدا کرد و این کاهش دوسومی منتخب اول مجلس یازدهم در این مجلس پیام دارد.