دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات موردی است که از زمان پیروزی انقلاب تاکنون مورد توجه دشمنان ایران اسلامی بوده است. آن ها  به کمک همه ابزارهای در اختیار از جمله رسانه های تحت امر و وابسته شان کوشیده اند  تا مردم را از حضور گسترده در پای صدوق های رأی مأیوس کنند.

خوشبخانه دشمنان با همت ، هوشیاری و بیداری مردم انقلابی ایران اسلامی همواره با شکست مواجه شده و نتوانسته اند ملت ایران را از مسیری که در پیش گرفته اند منصرف بکنند.

تنگ کردن عرصه برای مردم همیشه در صحنه یکی از شگردهای دشمنان در ایام نزدیک به انتخابات می باشد. با این حربه می خواهند مردم را از رفتن به پای صندوق های رأی باز دارند تا با طرح آن بتوانند سیاست ها و اقدامات خود را در قبال جمهوری اسلامی ایران تشدید نمایند.

اهمیت مجلس و نقش آن در پیشرفت ایران اسلامی و سربلندی و پیروزی نظام پرافتخار جمهوری اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست.

مقام معظم رهبری در مورد مجلس شورای اسلامی می فرمایند: “مجلس شورای اسلامی ، مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه گروه ها و قومیت ها و سلایق است”.

به برکت انقلاب اسلامی انتخابات به عنوان  بزرگ ترین جلوه مشارکت سیاسی از زمان پیروزی انقلاب تاکنون به طرز باشکوهی برگزار شده است. انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مثل صحنه جنگ و دفاع مقدس، راهپیمایی و حمایت از انقلاب و … صحنه حضور، مظهر وحدت و نماد همدلی است.

امسال انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است. شرایط سیاسی منطقه و مقاومت و ایستادگی مردم متعهد و انقلابی ایران اسلامی در برابر دشمنان قسم خورده نظام، برای انتخابات اسفند ماه سال جاری حساب جداگانه ای باز کرده است . مسلما ملت قهرمان با درک اهمیت موضوع با تمام وجود در انتخابات حضور خواهند داشت تا بار دیگر در سایه وحدت و یک دلی گوشه هایی از پایبندی به نظام و اطاعت از ولی امر مسلمین را به جهانیان نشان بدهند.

مجلس شورای اسلامی باید خانه کارآمدها باشد. مقام معظم رهبری بارها در فرمایشات خود بر کارآمدی به عنوان یکی از ویژگی های شاخص خانه ملت تأکید فرموده اند. مجلس خانه ملت است و مسلما مردم در انتخاب خود با تأکید بر روی اصول و ویژگی ها تلاش خواهند کرد تا نمایندگانی کارآمد را به خانه خود بفرستند.

دوازهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به لحاظ شرایط و اقتضائات کنونی و نوع برخوردها و برنامه ریزی های دشمنان نظام و انقلاب از اهمیت ویژه و متفاوت با گذشته مواجه است .

دشمن همه تلاش خود را برای جلوگیری از تحقق مشارکت حداکثری به کار خواهد بست و چون گذشته در این میان نقش اصلی برای خنثی کردن تمامی دسیسه های گسترده و متنوع از آنِ مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی است تا با مشارکت حداکثری، مصونیت نظام و نومیدی چند باره دشمنان را موجب شوند.

بدون شک حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی تمامی نقشه های دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد و آینده کشور را در مواجهه با استکبار جهانی تضمین و دشمنان را از هر زمانی ناامیدتر خواهد نمود.

در کنار مسئولین، نقش نامزدها در رسیدن به این هدف، مهم و اساسی است. مدیریت مناسب فضا، فاصله گرفتن از تخریب رقبا، پرهیز از دروغ گویی و آمار سازی های حاشیه دار، ممانعت از حرکات تفرقه آمیز هواداران، بیان واقعیت ها و متوقف کردن رفتارهای خودمحورانه و تن ندادن به ریخت و پاش ها و هزینه های غیر متعارف از مواردی است که می تواند نقش کاندیداها در سالم سازی فضای انتخاباتی را پررنگ تر بکند.

یاداشت :امیر محمود داودی نژاد