سامانه بارشی که طی چند روز گذشته فعال بود سحرگاه امروز(شنبه) از لرستان خارج شد و بارش‌های خیلی خوبی در همۀ نقاط استان به جای گذاشت.

جمع‌بندی بارش‌ها نشان می‌دهد؛ در حالی‌که میانگین بارش استا۶۸/۹ میلی‌متر گزارش شد، بیشترین بارش مربوط به معمولان به میزان ۱۴۹ میلی‌متر و کمترین بارش در ازنا با ۲۳/۳ میلی‌متر بود.