مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت:سرمایه گذاران اقتصادی در لرستان از معافیت ده ساله ی مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش صدای منتقد؛ مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: همه‌ی افراد حقیقی و حقوقی که داخل کشور با فعالیت اقتصادی و خدماتی درآمد کسب می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند.
حجت‌الله صالحی با بیان اینکه معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی در لرستان ۱۰ ساله است، افزود:واحد‌های تولیدی، معدنی و صنعتی که در مناطق محروم احداث می‌شود تا مدت زمان مشخصی از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت:نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بر اساس میزان درآمد از ۱۵ درصد تا ۲۵ درصد متغیر است و نرخ مالیات اشخاص حقوقی بدون در نظر گرفتن میزان درآمد نیز به‌صورت ۲۵ درصد تعیین می‌شود.
وی افزود:اظهارنام ی اشخاص حقیقی و حقوقی نوعی مالیات بر درآمد است و اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم هستند اطلاعات سود و زیان، درآمدها و هزینه‌ها را در پایان هر دور ی مالی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند
صالحی با بیان اینکه اگر مؤدی مالیات خود را در زمان مناسب پرداخت نکند مشمول جرایم مالیاتی می‌شود، گفت: مؤدیان مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اشخاص حقوقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی موظف به مراجعه به سامانه مؤدیان و ثبت‌نام هستند، افزود: اشخاص حقوقی مکلف به اجرای این قانون هستند.
صالحی با اشاره به وجود ۱۴ میلیون دستگاه ابزار پرداخت در سال ۱۳۹۹ در کشور خاطرنشان کرد: این میزان دستگاه فرار مالیاتی را به‌دنبال داشت و ابزار‌های پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان و ابزار‌های پذیرش اینترنتی باید به سامانه ی مؤدیان مالیات متصل شود.