برای داشتن زندگی شخصی و حرفه ای (کاری )موفق و با کیفیت تر باید خود و فرزندان خود را به مجموعه ای از مهارتهای نرم و مهارتهای سخت (فنی و تخصصی ) مجهز کنیم .مهارتهای نرم همان مهارتهای اجتماعی به مجموعه ای از قابلیت ها و توانایی های انسانی اطلاق می شود که به. فرد اجازه می دهد که در محیط های اجتماعی و تعامل با دیگران با موفقیت ارتباط برقرار کند و در تعاملات روزمره به خوبی عمل کند و این مهارتها با تمرین و تجربه تقویت می شوند و از طریق آموزش ها و تمرینات مختلف قابل بهبود هستند

،این مهارتها بیشتر با خلق و خو و شخصیت فرد مرتبط می باشند و ریشه در بینش و نگرش افراد دارد این مهارتهای نرم شامل مهارتهای ۱-تصمیم گیری و حل مسئله ۲-تفکر خلاق و انتقادی ۳-ارتباطی و بین فردی ۴-خودآگاهی و همدلی ۵-مدیریت هیجانات ،احساسات و استرس .و مهارتهای سخت یا همان مهارتهای فنی و تخصصی مهارتهای هستند که میزان توانایی هر فرد را در انجام هر کار نشان می دهد بعبارتی مهارتهای ملموس و فنی و تخصصی مورد نیاز برای انجام وظائف مثلاً مهارت استفاده از یک نرم افزار و یا مهارت کار با یک دستگاه یا ماشین آلات …..هر شخصی برای موفقیت اثربخش در زندگی و رسیدن به اهداف باید خود را مجهز به این مهارتهای نرم و سخت کند و صد البته که مهم ترین مهارتهای زندگی آنهایی هستند که به افراد ابزار احساسی ،اجتماعی و فکری مورد نیاز را برای موفقیت در زندگی هم در سطح شخصی و هم در سطح بین فردی می دهند و هر کدام از این مهارتها نقش مهم در زندگی شخصی و بین فردی و اجتماعی ‌بازی می کنند .شایسته و امید است که برای تعالی جامعه،، خود و فرزندانمان و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به این مهارتها مجهز شویم .
و من یتوکل علی الله فهو حسبه
با احترام -دکتر مسعود شاهوردی