به مناسبت شب یلدا ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد لرستان آزاد شدند، مجموع بدهی این تعداد زندانی آزاد شده بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.