: کمیته انتخابات شورای ائتلاف پس از بررسی رزومه و توانمندی کاندیداها و پس از اعلام لیست نهایی از سوی شورای نگهبان اقدام به معرفی افراد اصلح خواهد نمود.

شورای ائتلاف تا کنون از هیچ کاندیدایی در استان لرستان به هیچ شکلی حمایت نداشته و اعلام لیست نهایی این شورا پس از اعلام لیست نهایی از سوی شورای نگهبان و صرفا از طریق رسانه‌های رسمی و از زبان رئیس شورا اعلام خواهد شد.