طی حکمی از سوی دکتر للگانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران آقای حجت حمیدی همراز بعنوان سرپرست معاونت مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، مراسم تکریم آقای  علی احمدی ومعارفه  آقای حجت حمیدی همرازبا حضو جناب آقای پناهنده مدیر امور ناحیه سه بانک، مدیر شعب، روسا وهمکاران بانک رفاه در سالن همایش مدیریت شعب بانک رفاه کارگران لرستان و به ریاست پناهنده مدیر منطقه سه بانک رفاه کارگران برگزار وبا تقدیر وتکریم علی احمدی ،  حجت حمیدی همراز رسما بعنوان معاونت مدیریت شعب استان لرستان منصوب شد.

در این مراسم اقایان پناهنده، بالاوندی به بررسی وآنالیز وضعیت بانک رفاه کارگران در استان پرداخته واز تلاش ها وخدمات ارزنده کارکنان این بانک در لرستان قدر دانی واظهار امیدواری کردند با همت وتلاش همکاران این بانک شاهد رشد وتوسعه بانک رفاه در سهم بازار بانک های تجاری در استان باشیم.

پناهنده بر بازاریابی بانکداری شرکتی وجذب شرکت های بزرگ تولیدی وخدماتی استان با توجه به سبد محصولات بانک تاکید کرد.

حمیدی همراز پیش از این ۱۵ سال سابقه معاونت مدیریت شعب های کرمانشاه، کردستان وهمدان را در کارنامه دارد.

و آقای علی احمدی معاونت اسبق مدیریت شعب لرستان هم چندی پیش بعنوان معاونت مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان مرکزی منصوب شد.

گفتنی است اقای پناهنده با حضور در شعب شهرستان های خرم آباد وبروجرد با همکاران این شعب دیدار وبا بررسی وانالیز شعب نقاط، قوت وضعف این شعب را به مسئولان وهمکاران به درستی گوشزد کرد وخواهان توجه وتلاش جدی شعب در راستای توسعه وپیشرفت بانک در استان شد.

خبر: امیر محمود داودی نژاد