در پویش ملی سلامت در لرستان یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۹۸۹ نفر غربالگری فشار خون و دیابت می‌شوند.

دلفان نیز به‌عنوان شهرستان پایلوت برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع به صورت ۱۰۰ درصد غربالگری می‌شوند.