دکتر مسعود شاهوردی .استاد دانشگاه و تحلیل گر:

تعاون و اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی (مشارکت های مردمی ) و تامین سرمایه مالی از پس اندازهای خرد به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان ،کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند و نقش کلیدی در توسعه پایدار و افزایش رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست بازی می کند و به بهبود زندگی افراد جامعه کمک می کند
.نظام اقتصاد تعاونی یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد است که بر مبنای مالکیت مشترک و مدیریت دموکراتیک بنگاه‌های اقتصادی توسط اعضای آن شکل می گیرد و هدف اصلی آن بهبود رفاه اعضای آن و سایر اعضای جامعه و اشتغالزایی می باشد .بر اساس تحقیق سهم بخش تعاون به دلایل متعددی از جمله عدم اجرای قانون و برخی مصوبات آن ،عدم تامین مالی ،نبود اعتقاد و باور به بخش تعاون ،پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ،عدم واگذاری ها با اولویت بخش تعاونی و دولتی بودن اقتصاد ،بخش تعاون به جایگاه واقعی خود نرسیده و آمار ها سهم فعلی تعاون در اقتصاد را حدودا بین ۳/۵تا ۷درصد اعلام می کنند در صورتی که بر اساس قانون اجرایی سیاست های اصل ۴۴ ،سهم ۲۵ درصد برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است ، لذا لازمه رسیدن به این سهم ،پیش بینی ظرفیت ها و بسترهای قانونی لازم است و از این منظر نیازمند پایش سهم حقیقی بخش تعاون در اقتصاد هستیم.لذا با توجه به رویکرد جدی دولت محترم در سپردن امور به دست مردم و رشد و توسعه و ارتقای تعاونی ها ،انتظار می رود که متولیان امر در بخش تعاون و اتاق تعاون ،در اجرای اهداف پیش بینی شده غفلت ننموده و برای توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مرتبط با آن همکاری و هم افزایی لازم را صورت دهند و چشم انداز ارتقای سهم تعاون در اقتصاد را ترسیم نمایند .
و من یتوکل علی الله فهو حسبه
با احترام -دکتر مسعود شاهوردی