جایگاه بسیج از آنجایی است که در سخت‌ترین شرایط در میدان است و در بحران‌ها و بزنگاه‌ها حاضر و از آرامش و امنیت مردم دفاع می‌کند.

اقتدار امروز به برکت بسیجی بودن ملت ایران است که در تمام صحنه‌ها با بصیرت وآگاهی حضور دارند.