طی حکمی از طرف مهندس بارانی شهردار خرم‌آباد، سجاد کاظمی بعنوان سرپرست سازمان حمل ونقل بار مسافر شهرداری خرم آباد منصوب شد.
مراسم معارفه سجاد کاظمی امروز دوشنبه ۲۹آبان توسط مهندس فلاح‌نژاد معاون حمل‌ونقل‌و امور زیربنایی شهرداری و پرسنل شهرداری برگزار شد.