با توجه به بازدیدها و بررسی‌های انجام شده از ۲ تونل قطعه چهارم محور مواصلاتی پل‌دختر_خرم‌آباد، پیمانکار به تعهدات خود عمل کرده است.

تحقق این مهم و جلوگیری از به تعطیلی کشیدن این محورو تسریع در روند آن به ورود و توجه جدی مسئولان مربوطه در وزارت راه و بانک‌های عامل به ویژه در تزریق اعتبارات بسته