به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد
به دنبال حضور سرمربی تیم ملی شطرنج در استان لرستان، غروب روز ۲۵ آبان ۱۴۰۲ کارگاه مهارت افزایی دانش شطرنج
توسط استاد “مهرداد اردشی” سرمربی تیم ملی شطرنج و مسوول کمیته فنی فدراسیون در بروجرد برگزار گردید

برگزاری این کارگاه با حضور آقای مهدی رحیمی رییس هیات بروجرد و تعداد زیادی از علاقمندان و اعضا اصلی هیات شطرنج در خانه شطرنج بروجرد انجام گرفت

لازم به ذکر است آقای صالحی سرپرست هیات شطرنج لرستان در سفر به بروجرد استاد مهرداد اردشی را همراهی می کرد