: امروز و فردا بر اساس نقشه‌های دریافتی، جو نسبتا آرامی بر منطقه حاکم است،پوشش ابر و وزش سرعت وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

از روز چهارشنبه تا جمعه سامانه بارشی در اغلب نقاط استان فعال خواهد بود.