در راستای استانداردسازی وسایل بازی موجود در سطح شهر، شهردار خرم‌آباد با مدیرکل استاندارد لرستان دیدار کرد.

به گزارش صدای منتفد، در این دیدار که در راستای رفع مشکلات موجود و استانداردسازی وسایل بازی سطح شهر خرم‌آباد انجام شد، وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد لرستان ضمن اشاره به حساسیت و اولویت اداره کل استاندارد لرستان در مبحث وسایل بازی گفت: با توجه به تاکید دادستان محترم مرکز استان، شهرداری‌ها پس از عقد قرارداد با بخش خصوصی، در خصوص استانداردسازی وسایل بازی مکاتبات لازم را با این اداره کل انجام می‌دهند و همچنین در زمان بهره‌برداری نیز کارشناسان استاندرد با همراهی شهرداری‌ها ، اقدام به بازرسی مستمر می‌کنند و در صورت مشاهده نواقص نسبت به پلمب این وسایل اقدام نمایند.

داریوش بارانی شهردار خرم آباد نیز ضمن تاکید بر تفاهم شهرداری و استاندارد در بحث رعایت استانداردسازی وسایل بازی موجود در سطح شهر افزود: شهرداری خرم آباد آمادگی خود را در راستای رفع نواقص و استانداردسازی تمامی وسایل بازی در جهت رفاه و امنیت کودکان، اعلام کرده و در مسیر استانداردسازی این محیط مهم تفریحی برای کودکانمان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد چرا که شهربازی استاندارد اولویت شهرداری خرم‌آباد است.