مسعود شاهوردی استاددانشاه وتحلیلگر:
رسانه ها و خبرنگاران چشم بینای جامعه محسوب می شوند و باید در بیان و انعکاس مشکلات ، مطالبات مردم و دستگاههای اجرایی کشور و واقعیت های جامعه، ضمن جهاد تبین و ایجاد وحدت وانسجام ملت با منطقی حرف زدن در پاسخگو کردن مسولان اهتمام ورزند و بعنوان دیده بان دلسوز ،مسولان را درحل مشکلات و تدوین راهکارها کمک کنند .خبرنگاران با بیان دقیق واقعیت های جامعه و دستگاههای اجرایی کشور و انعکاس مشکلات مردم به مسولان در افزایش امنیت ملی و رونق اقتصادی کشور گام بر می دارند و اطلاع‌رسانی دقیق رسانه ها و مطبوعات اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و خدمات انجام شده را افزایش می دهد ،البته در این مسیر و ماموریت این عزیزان رسانه باید مورد بی مهری قرار نگیرند و از طرف همه قوا باید حمایت شوند چرا که تعامل قوای سه گانه کشور و دستگاههای اجرایی آنها با خبرنگاران و رسانه ها تعاملی دو سویه و سازنده است و اثرگذاری چشمگیری در انعکاس مطالبات مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان دارد .رسانه ها برای جلوگیری از عوام فریبی برخی کاندیداها باید در ایام انتخابات برنامه های ویژه ای در رابطه با تبیین وظایف و اختیارات نمایندگان و تعریف شایسته ای از جایگاه مجلس داشته باشند. اگر اینکار از سوی رسانه ملی به صورت مداوم ادامه داشته باشد جلوی برخی بد اخلاقی ها و وعده های عوام فریبانه برخی از کاندیداها را می گیرد ،در مناطقی که حوزه های انتخابیه کوچکی دارند و کاندیداها ارتباط مستقیمی با مردم برقرار می کنند ،وعده هایی خلاف وظایف نمایندگی داده می شود که این کار سبب افزایش توقعات از مجلس و مجموعه نظام می شود لذا رسانه ها و خبرنگاران با جهاد تبیین می توانند نقش مهمی در جلوگیری از این آفت انتخاباتی داشته باشند .و من یتوکل علی الله فهو حسبه .با احترام دکتر مسعود شاهوردی