مدیرکل استاندارد لرستان از برگزاری بیش از 2600 نفر ساعت دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش فنی خبرداد. 

 

به گزارش صدای منتقد، وحید والیزاده مرادی مدیرکل استاندارد لرستان گفت: در سال گذشته براساس تقویم آموزشی این اداره کل ، 2632 نفرساعت آموزش در حوزه‌های مختلف برگزار شده است‌.

 

وی افزود: در این مدت 1644نفرساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و 988 نفر ساعت آموزش برای کارکنان اداره کل استاندارد لرستان برگزار شده است.

 

مدیرکل استاندارد لرستان تصریح کرد: هدف از برگزاری این دوره‌ها ارتقای سطح دانش فنی و بهبود مستمر در بین کارکنان، واحدهای تولیدی و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرنگار /سجادجوانمرد