طی حکمی از سوی احمد نامنی سرپرست فدراسیون ورزش سه گانه کشور ، سید سبحان کریمی بعنوان سرپرست جدید هیئت ورزش‌ سه گانه استان لرستان منصوب شد

به گزارش صدای منتقد، در متن حکم سرپرست فدراسیون ورزش سه گانه کشور خطاب به سید سبحان کریمی چنین آمده است :

با استناد ماده ۷آئین نامه هیات های ورزشی استانها،بنا به پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان و موافقت رئیس فدراسیون ورزش سه گانه کشور برابر بند الف ماده ۱۵ آئین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استان‌ها به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست هیئت وررش سه گانه آن استان منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به نیروهای لایزال الهی و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان در انجام وظایف محوله موفق و موید بوده و در اسرع وقت سبت به تهیه مقدمات برگزاری مجمع آن هیات قدام لازم بعمل آید

شایان ذکر است سید سبحان کریمی که خود از جوانان تحصیلکرده ورزش استان است قبلا در ارکان اجرایی چندین هیئت ورزشی استان نیز منشاء خدمات شایانی به جامعه ورزش استان بوده است که امید می‌رود با توجه به پتانسیلی که در جامعه ورزش استان و کشور دارد این هیئت را در زمره هیئت های برتر کشور و در خور شآن ورزش استان لرستان برساند.

 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد