رئیس جمهور در نشست‌ با تعدادی از استانداران: برخی مدیران ناکارآمدر استان‌ها که باعث نارضایی مردم شده‌اند هرچه سریع‌تر عزل شوند و برخی منابع استانی که خارج از اختیار و یا نظارت استانداران هزینه می‌شود، تعیین تکلیف شود.