سید آرش قیاسیان مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان، در طی پیامی کسب مدال نقره زهرا باقری شیر دختر لرستانی را در رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی هانگژو تبریک گفت

به گزارش صدای منتقد، درمتن پیام مدیرکل ورزش وجوانان لرستان چنین آمده است:

 

امروز شاهد افتخاری دیگر توسط شیر دختر با غیرت استان عزیزمان لرستان بودیم که حماسه آفرید.،ورزشکار شایسته و مستعد رشته کوراش استان با کسب مدال نقره بازیهای آسیایی هانگژو در کشور چین گامی بزرگ در راه توسعه هر چه بیشتر این ورزش برداشتند

 

اینجانب این پیروزی بزرگ را به خانواده محترم این قهرمان،مربیان، هیئت استان،مردم نجیب لرستان و جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان تبریک عرض نموده و موفقیت همه ورزشکاران افتخار آفرین و عزیز استانمان را در ادامه بازیهای آسیایی هانگژو کشور چین از خداوند منان خواهانم

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرنگار/سجادجوانمرد