طی حکمی از طرف وزیر کشور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان منصوب شد.

به گزارش صدای منتقد، در این راستا به پیشنهاد استاندار لرستان و طی حکمی از طرف وزیر کشور، “احسان یاوری” به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان منصوب شد.

 

یاوری قبل از این انتصاب سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان را عهده دار بود که با این حکم به عنوان معاون استاندار منصوب شد.

 

گفتنی است “مجید منعمی” پیش از این عهده‌دار معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان را عهده‌دار بود.

 

لرستان/صدای منتقد

خبرنگار: سجادجوانمرد