با حکم رییس فدراسیون ورزش کارگری ایران ، سید عبدالمناف موسوی بعنوان سرپرست هیئت ورزش کارگری استان منصوب شد

 

به گزارش صدای منتقد، حجت بهلول یلی رییس فدراسیون ورزش کارگری کشور در مراسمی در خرم آباد حکم سرپرست هیئت ورزش کارگری استان لرستان را به عبدالمناف موسوی اهدا نمود.

موسوی از چهره های فعال فرهنگی و اجتماعی شهر خرم آباد می باشد که سابقه ریاست هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان در کارنامه خود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

لرستان/انتهای پیام

خبرنگار _سجادجوانمرد