عزیز کلهر منتقد عملکرد شهردار شده و به نقد ضعف کاری ایشان در پارک سرچشمه پرداخته است

اگر از ساعت ۸ شب از کنار پارک سرچشمه گذر کنی ، اگر احساس وحشت و ترس نکنی
واقعا باید مورد بررسی روانشناسان قرار بگیری
این پارک آنقدر تاریک و وحشتناک است که .
می توان آن به عنوان تاریکترین نقطه ی جهان در کتاب‌ گینس ثبت کرد.
درختان سر به آسمان کشیده نزدیک بهم ،بوته های درهم تنیده ، فضای متروکه و رها شده که قسمت جنوبی آن در سکوتی گورستانی چنان غرق شده است که می توان آن را یکی از پیچیده ترین مخفیگاه های انسان از عصر کشف مفرغ تا کنون نامید .
پارک سرچشمه تنها نقطه ای از زمین است که انسان حتی در شب سایه ندارد و سکون و سکوت دلهره آور آن، هر انسانی را به یاد شب اول قبر می اندازد
کافیست یک شب آنجا گذر کنی تا ابد دهانت از ترس دوخته می شود ،به احتمال یقین مخفیگاه موجودات غیر ارگانیک و ماورایی و فضایی و یا دایناسورها است که حتی زنده یاد یوری گاگارین نخستین فضانوردی که برماه نشست جسارت رفتن به پارک سرچشمه خرم آباد را نخواهد داشت
دیشب گذرم به این پارک افتاد تازه شب از راه رسیده بود حتی از ترس نمی توانستم آب گلوی خودم را قورت بدهم و مدام از چاله به چاه می افتادم از ترس چشمهایم را بستم و گاهی که باز می کردم تفاوتی بین پلک های بسته و باز نبود که نبود هفتاد ریشتر لرزیدم


همه چیر در سیاهی پارک سر چشمه حل شده بود با خودم فکر کردم که سالهاست در تاریکخانه ی عکاسی های قدیمی حبس شده ام
کسی از پشت سرم به من نزدیک شد ،آتش سیگارش روشنی بخش زندگی ام شد و تا پا توان داشت گریختم و از این کابوس رهایی یافتم. دقیقا تا ساعت ها محو این تراژدی بودم
از این دست پارکهای رها شده در شهرم بی شمارند …..

از مسئولین محترم شهرداری خرم آباد و اداره برق و دیگر دست اندرکاران می خواهم وارد عمل شوند و روشنایی این پارک را دوباره بازگردانند چرا می تواند با خود معضلات بسیاری را همراه سازد